Permohonan Izin Geledah

Ceklist kelengkapan persyaratan penerimaan permohonan ijin geledah.

No.

Kelengkapan Berkas

Keterangan

Ada

Tidak

1.

Surat Permohonan Ijin Geledah

 

 

2.

Laporan Polisi

 

 

3.

Surat Perintah Penyidikan

 

 

4.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

 

 

5.

Resume Perkara